TỔ MÁY SỐ 2 NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 HOÀ LƯỚI ĐIỆN VIỆT NAM
1.434

TỔ MÁY SỐ 2 NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 HOÀ LƯỚI ĐIỆN VIỆT...

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, vào lúc 18 giờ 52 phút, Tổ máy số 2 của Nhà máy thủy điện Xekaman1 đã phát điện, hòa thành công vào lưới điện Việt Nam.

Xem chi tiết
KHỞI ĐỘNG KHÔNG TẢI TỔ MÁY SỐ 2 – NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN1
1.091

KHỞI ĐỘNG KHÔNG TẢI TỔ MÁY SỐ 2 – NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN1

Tại Attapeu – Lào, lúc 20 giờ 00' ngày 11 tháng 11 năm 2016, Nhà máy thủy điện Xekaman1 do Công ty cổ phần Điện Việt Lào là Nhà đầu tư đã Khởi động không...

Xem chi tiết
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT ĐIỆN TỔ MÁY SỐ 2 - NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN XEKAMAN XANXAY
1.142

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT...

Ông Lê Văn Tốn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào (VLP) đã kiểm tra tiến độ phát điện Tổ máy số 2 Nhà máy thủy điện Xekaman1...

Xem chi tiết