Dự án thuỷ điện Xekaman 1

Dự án thủy điện Xekaman 1 có tổng mức đầu tư là 441 triệu USD, với tổng công suất thiết kế 322MW, được xây dựng ở hạ lưu sông Xekaman gồm 2 bậc: Bậc trên là Công trình thủy điện Xekaman 1 và bậc dưới là Công trình thủy điện Xekaman XansayChủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Việt - Lào
Thông tin chi tiết về dự án:
      + Công trình thủy điện Xekaman 1 có công suất thiết kế 290MW, bao gồm 02 tổ máy, mỗi tổ máy công suất 145MW. Nhà máy sử dụng tuốc bin Francis trục đứng; Mực nước dâng bình thường 230m; Mực nước chết 218m; Diện tích lưu vực 3.580km2; Diện tích lòng hồ 149,8km2 ứng với mực nước dâng bình thường; Thời gian xây dựng 5 năm; Sản lượng điện hàng năm đạt 1.096,56 triệu kWh.
Các chỉ tiêu tài chính:
  • B/C: 1,09
  • NPV: 26.260.000 USD
  • FIRR: 11,10%
Thời gian hoàn vốn: 11 năm
      + Công trình thủy điện Xekaman SanXay có công suất thiết kế 32MW, bao gồm 02 tổ máy mỗi tổ máy công suất 16MW, sử dụng tuốc bin Capsun trục ngang; Mực nước dâng bình thường 124m; Mực nước chết 122,5m; Diện tích lưu vực 3.740 km2; Diện tích lòng hồ 1,76km2 ứng với mực nước dâng bình thường; Thời gian xây dựng 3 năm; Sản lượng điện hàng năm đạt 131,2 triệu kWh.
Chỉ tiêu tài chính:
  • B/C: 1,12
  • NPV: 4.650.000 USD
  • FIRR: 11,65%
Thời gian hoàn vốn: 12 năm
      Dự án thủy điện Xekaman 1 được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT với thời hạn là 30 năm. Phương án góp vốn: VLPC góp 75%, Chính phủ Lào góp 25%.
      Vị trí Dự án thuộc địa phận hai huyện Sán - xay và Say-xẹt-tha, tỉnh A tô pư, cách biên giới Việt - Lào qua cặp cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) - Phù Cưa (A tô pư) khoảng 100 km., theo quốc lộ 40 của Việt Nam và quốc lộ 18B của Lào.
     Dự án được khởi công ngày 06/3/2011 và dự kiến phát điện tổ máy số 1 vào đầu năm 2015.