Ban Tổng giám đốc

Ông Đỗ Đình Hiện

Chức vụ: UVHĐQT kiêm Tổng giám đốc
Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng
Năm sinh: 1961

 

 

 

 

 

Ông PHÙNG MINH CHÀ

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
Năm sinh: 1979

 

Ông HOÀNG MINH THUẬN

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Nghề nghiệp: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Năm sinh: 1973

 

Ông TRẦN HẢI QUANG

Chức vụ: Kế toán trưởng
Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế
Năm sinh: 1981