Ban Tổng giám đốc

Ông Đỗ Đình Hiện

Chức vụ: UVHĐQT kiêm Tổng giám đốc
Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng
Năm sinh: 1961

 

 

Ông NGUYỄN XUÂN HIẾN

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
Năm sinh: 1958

 

 

Ông CAO TUẤN HÙNG

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng công trình ngầm
Năm sinh: 1974

 

Ông PHÙNG MINH CHÀ

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
Năm sinh: 1979