HẠ ROTOR TỔ MÁY SỐ 2 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN SANXAY

Vào hồi 8h30, ngày 05 tháng 04 năm 2018, tại tỉnh Attapeu nước CHDCND Lào, Dự án thủy điện Xekaman1 do Công ty cổ phần Điện Việt Lào là Nhà đầu tư đã hạ thành công Rotor Tổ máy số 2 - Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay (Hạ xong lúc 10h30p cùng ngày). Rotor có trong lượng 68.800 kg.

 

 

Việc hạ thành công Rotor tổ máy số 2 là một trong các mốc quan trọng trong quá trình  tổ hợp và lắp đặt thiết bị của Nhà máy thủy điện Xekaman Sanxay. Đây là một trong các yếu tố quyết định đến thời điểm phát điện chính thức của Tổ máy số 2.

 

Tổ máy số 2 với công suất thiết kế là 16MW có sản lượng điện hàng năm khoảng 66 triệu kWh/năm, là một trong hai tổ máy của Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay thuộc Cụm dự án thủy điện Xekaman1. Theo kế hoạch, Tổ máy số 2 sẽ phát điện vào cuối tháng 05/2018, cùng với Tổ máy số 1 (phát điện ngày 31/01/2018) sẽ nâng công suất phát điện của Nhà máy thuỷ điện Xekaman Xanxay lên 32MW, cung cấp cho lưới điện Việt Nam khoảng 132 triệu kWh mỗi năm;

 

 

Ngay sau khi đưa Rotor Tổ máy 2 vào vị trí, Nhà thầu AH, Tổng thầu EPC và Chủ đầu tư đã nhanh chóng tiến hành ngay các công việc của quá trình căn chỉnh, sớm hoàn tất các điều kiện để chuyển sang giai đoạn chạy thử, sớm phát điện hòa vào lưới điện Việt Nam.

 

 

Cù Đình Tọa – Công ty TNHH điện Xekaman 1