Dự án thuỷ điện Xekaman 3

Khởi đầu cho chương trình hợp tác năng lượng điện giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào là dự án thủy điện Xekaman 3. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 05/4/2006, theo hình thức B.O.T (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao) với thời hạn 30 năm.


Chủ đầu tư: Công ty cổ phần điện Việt - Lào
Thông tin chi tiết về dự án:
      VLPC góp 100% vốn trong giai đoạn XD, Chính phủ Lào sẽ tham gia góp 15% vốn bắt đầu từ khi DA đi vào vận hành thương mại.
      Dự án có tổng mức đầu tư 311.737.545 USD, với công suất lắp máy 250 MW, bao gồm 02 tổ máy. Nhà máy sử dụng tuốc bin Francis trục đứng; Mực nước dâng bình thường 960m; Mực nước chết 925m; Diện tích lưu vực 712km2; Diện tích lòng hồ 5,13km2; Thời gian xây dựng 5 năm; Sản lượng điện hàng năm đạt  1000,3 triệu kWh. Dự án được xây dựng trên dòng Nậm-pa-nu - nhánh chính của Sông Xekaman – chi lưu củasông Sê kông, thuộc địa phận huyện Đắc-chưng, tỉnh Sê-kông, Lào, cách biên giới Việt - Lào (cặp cửa khẩu Nam Giang - Đăk Ta Oóc) khoảng 40 km.
Chỉ tiêu tài chính của Dự án:
  • B/C: 1,084
  • NPV: 22.171.000 USD
  • FIRR: 10,18%
  • Thời gian hoàn vốn: 9,87 năm
Công trình được ngăn sông đợt 1 ngày 20/12/2007, ngăn sông đợt 2 tích nước lòng hồ ngày 21/11/2011 và dự kiến khởi động tổ máy số 1 vào tháng 3 năm 2013.