KHỞI ĐỘNG KHÔNG TẢI TỔ MÁY SỐ 2 – NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN1
1.164

KHỞI ĐỘNG KHÔNG TẢI TỔ MÁY SỐ 2 – NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN1

Tại Attapeu – Lào, lúc 20 giờ 00' ngày 11 tháng 11 năm 2016, Nhà máy thủy điện Xekaman1 do Công ty cổ phần Điện Việt Lào là Nhà đầu tư đã Khởi động không...

Xem chi tiết
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT ĐIỆN TỔ MÁY SỐ 2 - NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN XEKAMAN XANXAY
1.210

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT...

Ông Lê Văn Tốn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào (VLP) đã kiểm tra tiến độ phát điện Tổ máy số 2 Nhà máy thủy điện Xekaman1...

Xem chi tiết
Bàn giao tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện XEKAMAN1
1.523

Bàn giao tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện XEKAMAN1

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Tại tỉnh Attapeu - nước CHDCND Lào, Tổng thầu EPC Tổng công ty Sông Đà đã tiến hành bàn giao Tổ máy số 1 của Nhà máy thủy điện...

Xem chi tiết
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 HẠ ROTOR TỔ MÁY SỐ 2 THÀNH CÔNG
1.327

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 HẠ ROTOR TỔ MÁY SỐ 2 THÀNH CÔNG

Ngày 25 tháng 9 năm 2016, tại tỉnh Attapeu nước CHDCND Lào, Dự án thủy điện Xekaman1 do Công ty cổ phần Điện Việt Lào là Nhà đầu tư đã hạ thành công Rotor Tổ...

Xem chi tiết
Tổ máy số 1 nhà máy thủy điện XEKAMAN1 đã bắt đầu thực hiện chạy thử thách 72 giờ, chính thức truyền tải điện về Việt Nam
1.525

Tổ máy số 1 nhà máy thủy điện XEKAMAN1 đã bắt đầu thực hiện...

Vào lúc 15 giờ 27 phút ngày 28 tháng 8 năm 2016, Tổ máy số 1 của Nhà máy thủy điện Xekaman1 đã bắt đầu Chạy thử thách 72 giờ, chính thức hòa lưới và...

Xem chi tiết
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 HOÀ LƯỚI ĐIỆN VIỆT NAM THÀNH CÔNG
940

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 HOÀ LƯỚI ĐIỆN VIỆT NAM THÀNH CÔNG

Ngày 25 tháng 8 năm 2016, Tổ máy số 1 của Nhà máy thủy điện Xekaman1 đã chính thức hòa lưới điện Việt Nam.

Xem chi tiết