VIETLAOPOWER THAM DỰ LỄ KÝ BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỀ NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐƯỜNG TẢI ĐIỆN 500KV TỪ NAM LÀO VỀ VIỆT NAM

(Bà Rena Bitter – Đại sứ Mỹ tại Lào đứng giữa, ông Thongphat Inthavong Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ-Lào đứng bên phải

và ông Lê Văn Tốn - Chủ tịch VIETLAOPOWER đứng bên trái)

 

Ngày 02 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch VIETLAOPOWER ông Lê Văn Tốn dẫn đầu đoàn công tác đến thủ đô Viêng Chăn - nước CHDCND Lào để tham dự lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu khả thi dự án Truyền tải điện từ phía Nam Lào về Việt Nam thông qua đường dây truyền tải 500kV Hatxan – Pleiku giữa Tổng Công ty điện lực Lào (EDL) với tập đoàn ACO/CONVALT ENERGY của Mỹ. Cùng tham dự lễ Ký có ông Thongphat Inthavong Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, bà Rena Bitter – Đại sứ Mỹ tại Lào cùng các lãnh đạo ban ngành khác của Lào và Mỹ.

 

Ông Hari Achuthan – Chủ tịch ACO/ CONVALT ENERGY và Ông Bounoum Sivanpheng Tổng giám đốc EDL

ký bản ghi nhớ về nghiên cứu khả thi dự án đường dây truyền tải 500kV tư Hatxan Lào đi Pleiku của Việt Nam

 

Trước đó ngày 04 tháng 6 năm 2018, tại Khách sạn Vientiane Plaza, Thủ đô Viêng Chăn - nước CHDCND Lào, Công ty cổ phần Điện Việt Lào cùng với Tập đoàn đầu tư ACO/CONVALT ENERGY của Mỹ đã tổ chức ký Bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư về phát triển các nguồn điện và hệ thống truyền tải tại nước CHDCND Lào để cung cấp điện năng cho lưới điện của Việt Nam góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam.

 

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch VIETLAOPOWER và Ông Hari Achuthan – Chủ tịch, Giám đốc điều hành của ACO

ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư ngày 04/6/2018 tại thủ đô Viêng Chăn - nước CHDCND Lào.

 

NGUYỄN ĐỨC TÚ - Trưởng phòng QLKTCN VIETLAOPOWER