HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NĂM 2020

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Công ty cổ phần điện Việt Lào, Đảng ủy Công ty cổ phần điện Việt Lào đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2020.

Tham dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ Công ty. Đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP tới dự và chỉ đạo Hội nghị. 

 

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ quản lý năm 202

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hiện, Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của BCH Đảng bộ Công ty.

Theo đó, trong năm 2020, Đảng ủy Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu công tác đề ra, vai trò lãnh đạo các cấp đã có nhiều đổi mới. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã phối hợp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo và hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh: Dự án thủy điện Xekaman 1, Xekaman Xanxay phát điện an toàn, sản lượng điện đạt kế hoạch đề ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã cấp Giấy phép đầu tư điều chỉnh cho Dự án thủy điện Xekaman 3. Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng nêu rõ một số vấn đề còn tồn tại cần giải quyết như: Một số hạng mục nhỏ của dự án thủy điện Xekaman 1 chưa được thực hiện, Dự án khách sạn Vientiane Plaza đạt kế hoạch thấp do dịch bệnh Covid - 19…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã đạt được trong năm 2020 và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm năm 2020. Đồng chí mong muốn trong năm 2021, Đảng ủy Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung mọi nguồn lực để đưa Dự án thủy điện Xekaman 3 phát điện đảm bảo tiến độ; thực hiện nốt các hạng mục của Dự án thủy điện Xekaman 1.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đ/c Đỗ Đình Hiện - Bí thư Đảng ủy Công ty trân trọng cảm ơn đến những ý kiến chỉ đạo của đ/c Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà - CTCP. BCH Đảng bộ Công ty cổ phần Điện Việt Lào sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Dũng, bổ sung vào các báo cáo, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Nguồn tin: PHẠM THỊ ĐÀO - VIETAOPOWER