HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

Ngày 10/02/2018, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Tham dự Hội nghị có Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đỗ Đình Hiện – Tổng giám đốc Công ty; các ông Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH điện Xekaman 1, Công ty TNHH điện Xekaman 3, Công ty TNHH Tòa nhà điện Việt Lào và toàn thể người lao động Công ty CP điện Việt Lào.

Theo báo cáo do ông Đỗ Đình Hiện trình bày trước hội nghị, năm 2017 Công ty hoàn thành 94% kế hoạch năm về tổng giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu đạt 91%, nộp ngân sách nhà nước Lào 98,4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước Việt Nam 136,28 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 16,6 triệu đồng/người/tháng. Mặc dù mục tiêu, tiến độ một số hạng mục công trình còn chậm, song nhà máy thủy điện Xekaman 1 đã vận hành, phát điện ổn định, an toàn, đạt sản lượng theo kế hoạch. Đặc biệt, trong chuyến thăm và kiểm tra Dự án thủy điện Xekaman1 và các Khu tái định cư từ ngày 19 đến ngày 21/11/2007, đoàn đại biểu Quốc hội Lào đã đánh giá rất cao chất lượng công trình cũng như các Khu tái định cư của Dự án thủy điện Xekaman1.

Trong năm 2018, Công ty CP điện Việt Lào đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ chính là: Vận hành nhà máy thủy điện Xekaman 1 và Xekaman Sanxay an toàn, ổn định và hiệu quả; Thực hiện phương án vĩnh cửu dự án thủy điện Xekaman 3 đảm bảo tiến độ đã cam kết; Ký kết hợp đồng nhượng quyền và khởi công dự án thủy điện Xekaman 4.

Ông Đỗ Đình Hiện – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mong muốn mỗi người lao động hãy cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của bản thân một cách tốt nhất, từ đó sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh.

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị yêu cầu:

Đối với dự án thủy điện Xekaman 1: phải tập trung chỉ đạo hoàn tất các công việc để nạp nước tổ máy số 2 – Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay vào ngày 19/5/2018 và phát điện ngày 03/6/2018.

Đối với dự án thủy điện Xekaman 3: phải hoàn thành thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của phương án dài hạn trình Chính phủ Lào phê duyệt.

Đối với Dự án thủy điện Xekaman 4: khởi công xây dựng vào tháng 9/2018.

Song song với đo, tiếp tục rà soát Quy chế trả lương, Quy chế tuyển dụng, Quy chế đào tạo nhân sự.

Ngoài những nhiệm vụ về chuyên môn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cũng yêu cầu lãnh đạo Công ty mẹ, Công ty con phối hợp với BCH Công đoàn bằng mọi cách phải phát triển công tác tự chăn nuôi, trồng trọt tại công trường để cung cấp thực phẩm an toàn cho nhà ăn tập thể; lập kế hoạch nghỉ mát cho người lao động ngay từ đầu năm; sửa chữa khu nhà ở cho người lao động Xekaman 3; cải tạo hệ thống nước sinh hoạt của Xekaman 1,… đảm bảo và từng bước nâng cao đời sống cho người lao động tại các công trường.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trao tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 17 cá nhân của Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nguồn tin: Trần Diệu Hà