ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TV ngày 05/7/2017 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà và kế hoạch số 110-KH/ĐUCT ngày 09/8/2017 của Đảng ủy Công ty về kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020, từ đầu tháng 10/2017 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty CP Việt Lào đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội chi bộ lần này có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017; phân tích những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, quyết nghị những mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020; bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đến ngày 26/10/2017, các chi bộ trực thuộc đảng bộ Công ty đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ theo đúng quy định của điều lệ Đảng và hướng dẫn của đảng ủy cấp trên.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: VP Đảng ủy Công ty