CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN3 VÀ ĐẠI DIỆN CHÍNH PHỦ LÀO HỌP VỀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ DÀI HẠN ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VÀ MÁI ĐÀO THƯỢNG LƯU NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN3

Ngày 15/8/2017, tại Vientiane - CHDCND Lào, Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện Xekaman 3/Công ty cổ phần Điện Việt Lào và Đại diện Chính phủ Lào đã tổ chức cuộc họp về triển khai Phương án xử lý Đường ống áp lực và Mái đào thượng lưu Nhà máy thủy Xekaman 3 (Kick – off metting for Contract engineer working plan on the permanent rebilitation of penstock and powerhouse’s upstream slope Xekaman3 hydropower plant).

 

Cuộc họp do Cục Kinh doanh năng lượng – Bộ Năng lượng và Mỏ Lào (đại diện cho Chính phủ Lào) chủ trì cùng với Norconsult New Zealand - Đơn vị tư vấn độc lập trợ giúp cho Chính phủ Lào về Dự án thủy điện Xekaman3; Ủy ban Tài nguyên, môi trường, xã hội và khoa học công nghệ Quốc hội Lào và đại diện các cơ quan liên quan của Lào.

 

Về phía Việt Nam: Nhà đầu tư Công ty cổ phần Điện Việt Lào; Công ty cổ phần Tư vấn Điện 1 – Tư vấn thiết kế Phương án xử lý dài hạn; Tổng Công ty Sông Đà – Tổng thầu xây dựng Dự án Xekaman3; Công ty cổ phần Sông Đà 10 – Nhà thầu trực tiếp thi công theo Phương án xử lý dài hạn.

 

Tại cuộc họp, Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã khái quát về tình hình đầu tư các dự án thủy điện của Công ty cổ phần Điện Việt Lào tại nước CHDCND Lào; giới thiệu về Quy hoạch các Nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Sekong, sông Xekaman và hệ thống truyền tải điện tại Nam Lào. Trong đó, hệ thống truyền tải 220kV từ Nhà máy thủy điện Xekaman3 đi Thạnh Mỹ - Việt Nam có tổng chiều dài 80 km, công suất truyền tải đảm bảo là 300MW và có thể nâng công suất truyền tải tối đa lên 550MW; Hệ thống truyền tải 230kV từ Nhà máy thủy điện Xekaman1 đi Pleiku2 có tổng chiều dài 190 km, công suất truyền tải đảm bảo là 500MW và có thể nâng công suất truyền tải lên 800MW. Điện năng truyền tải về Việt Nam qua hai hệ thống truyền tải này tuy không lớn so với Tổng điện năng tiêu thụ của Việt Nam nhưng đây là nguồn năng lượng sạch, tái tạo, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lào tại khu vực các Dự án.

Công ty cổ phần Điện Việt Lào đặc biệt coi trọng công tác Môi trường xã hội - di dân tái định cư của các dự án, ổn định và nâng cao đời sống cho người dân khi phải di dời đến khu vực mới. Tại khu Tái định cư Souksavang Dakbou – Dự án thủy điện Xekaman1, bình quân mỗi hộ gia đình có suất đầu tư xây dựng khoảng 40.000 USD và đảm bảo các điều kiện ăn, ở, trồng trọt, chăn nuôi… tốt nhất cho người dân.

Đối với Phương án xử lý dài hạn Xekaman3, Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn rất trú trọng đối với công tác khảo sát, nghiên cứu địa chất (công việc này được thực hiện từ năm 2013), đồng thời thường xuyên thực hiện quan trắc để đánh giá độ ổn định của các hạng mục công trình. Đặc biệt là công tác tư vấn thiết kế đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam giao cho Tư vấn Điện 1 – đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam thực hiện và giao cho Viện thiết kế thủy công Mat-xco-va (HPI) thực hiện thẩm tra TKKT và Giám sát thi công xây dựng.

Chủ đầu tư mong muốn các cơ quan của Lào và Tư vấn của Chính phủ Lào xem xét góp ý để hoàn thiện Phương án thiết kế xử lý dài hạn do Tư vấn Điện 1 lập để đảm bảo sớm hoàn thành công tác xử lý Đường ống áp lực và Mái đào thượng lưu Nhà máy với chất lượng tốt nhất theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Việt Lào phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Đại diện Chính phủ Lào đánh giá cao sự chuẩn bị, nghiên cứu chuyên sâu, hồ sơ đầy đủ cũng như việc lập kế hoạch triển khai thực hiện và sự chuẩn bị về vốn của Chủ đầu tư, sự quan tâm của Nhà đầu tư đối với công tác Tư vấn của Dự án và cả tư vấn trợ giúp cho Chính phủ Lào.

Sau khi Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện Xekaman3 báo cáo về Dự án Xekaman3; Công ty cổ phần Tư vấn Điện 1 trình bày về Thiết kế Phương án xử lý dài hạn Đường ống áp lực và Mái đào thượng lưu Nhà máy Xekaman3 – Phương án xử lý vĩnh viễn sự cố, các Bên đã thống nhất một số nội dung, kế hoạch triển khai tiếp theo, gồm:

  • Các bên nhất trí với nội dung báo cáo của Chủ đầu tư và Phương án thiết kế xử lý đường ống áp lực và mái đào thượng lưu Nhà máy thủy điện Xekaman3 do Công ty CP Tư vấn Điện 1 lập.
  • Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế của Chủ đầu tư cung cấp đầy đủ hồ sơ Thiết kế Phương án xử lý dài hạn Đường ống áp lực và Mái đào thượng lưu Nhà máy cho đại diện Chính phủ Lào và Tư vấn của Chính phủ Lào để xem xét có ý kiến.
  • Sau khi kết thúc cuộc họp Tư vấn Norconsult New Zealand sẽ kiểm tra và làm việc trực tiếp tại hiện trường, dự kiến sau khoảng 04 tuần sẽ có báo cáo cho Chính phủ Lào.
  • Các bên cần tích cực phối hợp, trao đổi, tham vấn thường xuyên để đảm bảo Phương án thiết kế là tối ưu nhất, theo đúng các tiêu chuẩn và giải pháp quốc tế đảm bảo công tác xử lý sớm hoàn tất với chất lượng tốt nhất theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
  • Chủ đầu tư lập Tổ chuyên môn để trực tiếp làm việc, trao đổi với cơ quan đại diện Chính phủ Lào và Tư vấn độc lập của Chính phủ Lào để nâng cao hiệu quả công việc và Chủ đầu tư cần báo cáo định kỳ thường xuyên về kết quả triển khai thực hiện và có các kiến nghị để cùng xem xét giải quyết.
  • Bộ Năng lượng và Mỏ Lào và Chủ đầu tư cần tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình triển khai Phương án xử lý dài hạn và thực hiện báo cáo định kỳ, bao gồm cả báo cáo về Phương án tổ chức thi công cho Ủy ban Tài nguyên, môi trường, xã hội và khoa học công nghệ Quốc hội Lào.

Toàn cảnh cuộc họp

Norconsult New Zealand - Tư vấn độc lập cho Chính phủ Lào

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch HĐQT Công ty giới thiệu về Quy hoạch các Nhà máy thủy điện trên sông Sekong và sông Xekaman

Đại diện Ủy ban Tài nguyên, môi trường, xã hội và khoa học công nghệ Quốc hội Lào phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Nguồn tin: Phạm Ngọc Dũng