Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, triển khai Kế hoạch năm 2018 và Hội nghị Người lao động năm 2017

Ngày 03/01/2017, tại Dự án thủy điện Xekaman1, Công ty TNHH Điện Xekaman1đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, triển khai Kế hoạch năm 2018 và Hội nghị Người lao động năm 2017.

Tham dự Hội nghị có Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào; Ông Cao Tuấn Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty và Ông Phùng Minh Chà – Phó Tổng giám đốc Công ty và toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Điện Xekaman1.

Ông Nguyễn Xuân Hiến – Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman1 báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Xuân Hiến – Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman1 đã nêu bật các kết quả đạt được trong hoạt động sản suất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Đơn vị. Nhìn chung, năm 2017, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Năm 2017, điều kiện thời tiết không thuận lợi. Có thời điểm, đang là mùa mưa nhưng tại khu vực dự án lại không có mưa, lưu lượng nước về hồ chứa Xekaman1 thấp so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Công ty cổ phần Điện Việt Lào và sự nỗ lực của Công ty, đã tính toán, xây dựng kế hoạch vận hành Nhà máy thủy điện Xekaman1 linh động, sử dụng tối ưu hóa lượng nước… và kết quả là tổng sản lượng điện năm 2017 đạt 1.024,07 triệu kwh/kế hoạch năm 1.100 triệu kwh, đạt 93,1% và Doanh thu đạt 95,6% kế hoạch.

Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, toàn thể CBCVN phải nỗ lực, tập trung tối đa để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra: sớm phát điện Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay; Trên cơ sở Hợp đồng mua bán điện, điều kiện thủy văn, xây dựng phương án vận hành tối ưu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của Nhà máy Xekaman1; hoàn thành và ban giao toàn bộ Khu Tái định cư HouyDoum trước 30/4/2018….

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện Việt Lào phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã biểu dương và ghi nhận những thành quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH Điện Xekaman1. Bên canh đó cũng chỉ ra các vấn đề còn tồn tại của năm 2017 như: mục tiêu tiến độ phát điện Nhà máy Xekaman Xanxay không đạt (đến thời điểm hiện tại đã chậm 06 tháng so với kế hoạch phát điện vào tháng 6/2017); chưa hoàn thành toàn bộ và bàn giao khu Tái định cư Houy Doum,..

Để hoàn thành mục tiêu tiến độ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Ban lãnh đạo Xekaman1 cần chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Công ty cổ phần Điện Việt Lào và đôn đốc các đơn vị thi công để sớm hoàn tất các điều kiện để nạp nước Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay trước ngày 10/01/2018 và Tổ máy số 2 vào dự kiến trước 15/5/2018; phối hợp xây dựng phương án vận hành tối ưu cho các Nhà máy, nâng cao hiệu quản kinh tế.

Đồng chí Chủ tịch yêu cầu Giám đốc Xekaman1, bên cạnh việc tập trung hoàn thành các mục tiêu tiến độ và kế hoạch sản xuất kinh doanh điện đã đề ra, cần lưu ý, chỉ đạo công tác chăm lo đời sống, bảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên Công ty. Đặc biệt là thực hiện các nghĩa vụ về Môi trường xã hội của Dự án và nghĩa vụ nộp ngân sách cho Chính phủ Lào.

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của Công ty TNHH Điện Xekaman1, Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã quyết định tặng thưởng cho 06 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

Một số hình ảnh nổi bật tại Hội nghị:

Ông Cao Tuấn Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Việt Lào phát biểu tại Hội nghị.

Ông Phùng Minh Chà – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện Việt Lào phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo VIETLAO POWER trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017

Lãnh đạo VIETLAO POWER trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017

Lãnh đạo VIETLAO POWER chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017

Lãnh đạo VIETLAO POWER chụp ảnh lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ông Nguyễn Xuân Hiến – Giám đốc Xekaman1 (phải), Người sử dụng lao động ký kết Thỏa ước lao động với đại điện người Lao động

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Xekaman1 (trái) tại Hội nghị Người lao động năm 2017

Nguồn tin: Phạm Ngọc Dũng