CÔNG TY CP ĐIỆN VIỆT LÀO/CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN1 HỌP VỚI CHỦ TỊCH TỈNH ATTAPEU, TRƯỞNG BAN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ VỀ CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN1

 

 

Ngày 20 tháng 02 năm 2019, tại Dự án thủy điện Xekaman3 thuộc địa phận huyện Xanxay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào. Công ty CP Điện Việt Lào/Công ty TNHH Điện Xekaman1 đã họp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Attapeu, Trưởng ban di dân tái định cư cùng các cơ quan ban ngành của Tỉnh về công tác môi trường xã hội của Dự án thủy điện Xekaman1.

Sau khi Công ty TNHH Điện Xekaman1 báo cáo khái quát về Dự án thủy điện Xekaman1, tình hình thực hiện công tác môi trường xã hội, công tác di dân tái định cư của Dự án và một số vướng mắc đối với công tác triển khai xây dựng các hạng mục công trình tại khu Tái định cư Houy Doum. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tình Attapeu cùng với các cơ quan ban ngành của Tỉnh đã trao đổi, bàn bạc với Chủ đầu tư để thống nhất các giải pháp đảm bảo tiến độ hoàn thành, bàn giao toàn bộ khu Tái định cư Houy Doum, nâng cao chất lượng xây dựng các hạng mục công trình, ổn định và từng bước nâng cao đời sống cho các hộ dân khi chuyển đến nơi ở mới.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Ông LETH XAYNHAPHONE – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Attapeu phát biểu tại cuộc họp.

 

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị VIETLAOPOWER, Chủ tịch Hội đồng quản trị XEKAMAN1 phát biểu tại cuộc họp.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

PHẠM NGỌC DŨNG - VIETLAOPOWER