CÔNG TY CP ĐIỆN VIỆT LÀO BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH TẾ

 

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch HĐQT Công ty trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cho Ông Hoàng Minh Thuận

 

Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Việt Lào đã bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Thuận – Tiến sỹ ngành công trình thủy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Điện Việt Lào.

 

Tóm tắt quá trình công tác của Ông Hoàng Minh Thuận:

Sinh ngày 23 tháng 12 năm 1973

Quê quán: Xã Liên Minh - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

Quá trình học tập

TT

Thời gian

Trường

đào tạo

Chuyên ngành                đào tạo

Bằng cấp

1

1991 ¸ 1996

Trường Đại học Thủy lợi

Công trình thủy

Kỹ sư

2

2002 ¸ 2007

Đại học XD tổng hợp Quốc gia Matxcơva, Nga

Công trình thủy công

Tiến sĩ

3

2011¸2012

Viện Quản trị kinh doanh - ĐHQG

Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ

Quá trình và kinh nghiệm công tác:

  • Từ 7/1996 đến 10/2001: Kỹ sư thiết kế chi nhánh Công ty Tư vấn và khảo sát thiết kế Sông Đà tại miền Trung;
  • Từ tháng 10/2001 đến 12/2002: Cán bộ kỹ thuật Công ty công trình giao thông 4;
  • Từ 12/2002 đến 02/2007: Nghiên cứu sinh tại Đại học Xây dựng tổng hợp quốc gia Matxcơva, Nga;
  • Từ 5/2007 đến 10/2007: Chuyên viên phòng Kinh tế kế hoạch - Ban Quản lý dự án thủy điện - Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
  • Từ tháng 10/2007 đến tháng 8/2008: Phó phòng Kinh tế kế hoạch Công ty tư vấn quản lý dự án điện lực Dầu khí 1 - TCT Điện lực dầu khí;
  • Từ tháng 8/2008 đến 4/2009: Chuyên viên Phòng Kinh tế TCT Sông Đà;
  • Từ tháng 4/2009 đến 01/2013: Phó phòng Kinh tế TCT Sông Đà;
  • Từ tháng 01/2013 đến 4/2017: Giám đốc Ban Kinh tế TCT Sông Đà;
  • Từ tháng 4/2017 đến tháng 12/2017: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 3, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy điện Hương Sơn;
  • Từ tháng 9/2018 đến nay: Phụ trách thực hiện thủ tục đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 4

 

Ban Lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Ông Hoàng Minh Thuận.

 

Ông Hoàng Minh Thuận – Phó Tổng giám đốc Công ty phát biểu tại buổi lễ nhận quyết định bổ nhiệm

 

Nguồn tin: PHẠM NGỌC DŨNG - VIETLAOPOWER