CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO VÀ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BỔ SUNG CHO HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN CỤM NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN1

Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Công ty Mua bán điện/Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty TNHH Điện Xekaman1/Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã ký kết Hợp đồng bổ sung số 04 cho Hợp đồng mua bán điện Cụm Nhà máy thủy điện Xekaman1. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ mua toàn bộ 20% sản lượng điện của Cụm Nhà máy thủy điện Xekaman1 – phần cam kết cấp cho phía Lào cho đến khi phía Lào hoàn thành đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải để tiếp nhận 20% sản lượng điện của Cụm Nhà máy.

Cụm Nhà máy thủy điện Xekaman1 có tổng công suất lắp máy 326MW, gồm nhà máy thủy điện Xekaman1 (290MW) và Nhà máy thủy điện Xekaman Sanxay (36 MW) do Công ty TNHH điện Xekaman1 thuộc Công ty cổ phần Điện Việt Lào là Chủ đầu tư.

Cụm Nhà máy cung cấp điện lượng khoảng 1,3 tỷ kwh/năm. Hiện tại toàn bộ sản lượng điện của các Nhà máy được cung cấp cho lưới điện của Việt Nam thông qua hệ thống truyền tải 230kV Xekaman1 (Attapeu Lào) – Pleiku2 (Việt Nam). Từ khi phát điện vào tháng 8/2016 đến ngày 31/7/2018, các Nhà máy đã phát và cấp cho lưới điện Việt Nam 2.256 triệu kWh.

 

 

Tại buổi Lễ ký kết, Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào cảm ơn Chính phủ, Bộ Công Thương và đặc biệt là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Mua bán điện đã tạo điều kiện, hỗ trợ Công ty trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện 220 kV từ Tạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ đến Cửa khẩu Nam Giang – Quảng Nam; Hệ thống truyền tải 220kV từ Trạm Pleiku 2 đến Cửa khẩu Bờ Y – Kon Tum kịp thời với tiến độ phát điện của các Dự án; thực hiện các thủ tục đấu nối, điều độ… đảm bảo công tác vận hành và truyền tải điện của các Dự án về Việt Nam an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Điện Xekaman1, Công ty cổ phần Điện Việt Lào hoàn thành nhiện vụ trong thời gian qua. Đặc biệt là hoàn thành các thủ tục đối với 20% sản lượng điện của Cụm Nhà máy thủy điện Xekaman1 – phần cam kết cấp cho phía Lào, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần Điện Việt Lào nộp thuế, phí cho Chính phủ Lào (phần 12,77% sản lượng điện cam kết cấp cho Lào), tăng thêm nguồn thu cho Ngân sách của Lào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Dự án theo đúng sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ hai nước và mong muốn của nhân dân các Bộ tộc Lào.

Việc ký kế Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 04 lần này, là sự ghi nhận, động viên và khuyến khích, động viên Công ty TNHH Điện Xekaman1 cũng như Công ty cổ phần Điện Việt Lào nỗ lực thực hiện và tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án điện tiếp theo để nhập khẩu điện về Việt Nam theo đúng Hiệp định hợp tác năng lượng giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào.

Công ty TNHH Điện Xekaman1/Công ty cổ phần Điện Việt Lào mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Mua bán điện để hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào giao cho.

 

 

 

Phạm Ngọc Dũng - VIETLAOPOWER