CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO TỔ CHỨC HỌP CÁC CỔ ĐÔNG LỚN VỀ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN3

 

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhóm các Cổ đông lớn đã họp về Dự án thủy điện Xekaman3.

Tham dự cuộc họp có Ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại diện Tổng công ty Sông Đà – CTCP; Ông Đỗ Đình Hiện – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Điện Xekaman3.

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì cuộc họp. Trong cuộc họp các Cổ đông đã nghe Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (Vilaf Hồng Đức) trình bày về Trách nhiệm của các bên có liên quan đến sự cố xảy ra tại Dự án thủy điện Xekaman3.

Với tinh thần cầu thị và hợp tác, các Cổ đông đã bàn bạc và nhất trí để Tư vấn Luật – Vilaf bổ sung, hoàn thiện và gửi chính thức Báo cáo giai đoạn 2 Trách nhiệm của các bên có liên quan.

Một số hình hảnh tại cuộc họp.

 

 

 

Phạm Ngọc Dũng - VIETLAOPOWER