CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO TỔ CHỨC HỌP CÁC CỔ ĐÔNG LỚN VỀ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN3

 

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhóm các Cổ đông lớn đã họp về Dự án thủy điện Xekaman3.

Tham dự cuộc họp có Ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Đại diện cho Nhóm cổ đông lớn – Cổ đông tư nhân với tỷ lệ cổ phần nắm giữ là 51,26%. Đại diện Tổng công ty Sông Đà – CTCP nắm giữ 36,03%, có Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cùng các Thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc TCT. Về phía Công ty TNHH Điện Xekaman3 có Ông Đỗ Đình Hiện – Chủ tịch HĐQT Công ty. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với Ban Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman3 tại huyện Dak Chung – tỉnh Sekong- CHDCND Lào. Tham dự cuộc họp còn có các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty CP Điện Việt Lào.

Dưới sự chủ trì của Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các Cổ đông đã nghe Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (Vilaf Hồng Đức) trình bày về Trách nhiệm của các bên có liên quan đến sự cố xảy ra tại Dự án thủy điện Xekaman3 (tóm tắt nội dung Báo cáo giai đoạn 1 và dự thảo Báo cáo giai đoạn 2).

Với tinh thần cầu thị và hợp tác, các Cổ đông đã nhất trí để Tư vấn Luật – Vilaf bổ sung, hoàn thiện và gửi chính thức Báo cáo giai đoạn 2 Trách nhiệm của các bên có liên quan đến sự cố xảy ra tại Dự án thủy điện Xekaman3. Công ty TNHH Điện Xekaman3 và Tổng thầu xây lắp thống nhất các biện pháp giải quyết trước ngày 20/10/2018. Sau đó, Công ty Cổ phần Điện Việt Lào tổ chức họp các cổ đông trong tháng 10/2018 để thống nhất giải quyết đối với trách nhiệm của các bên có liên quan đến Sự cố.

 

Một số hình hảnh tại cuộc họp

 

 

 

Phạm Ngọc Dũng - VIETLAOPOWER