NGHIỆM THU NẠP NƯỚC TỔ MÁY 2 – CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN XEKAMAN SANXAY

Ngày 14/6/2018, tại Công trình thủy điện Xekaman Sanxay, thuộc tỉnh Attapeu, CHDCND Lào, Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư Dự án thủy điện Xekaman1 đã tổ chức nghiệm thu Tổ máy số 2 – Công trình thủy điện Xekaman Sanxay đảm bảo yêu cầu về thiết kế để tiến hành phục vụ nạp nước và chạy thử.

Sau khi kiểm tra hiện trường các công việc cần thiết phải hoàn thành trước khi nạp nước, HĐNT đã tổ chức họp chỉ đạo hoàn thiện một số công việc phần thiết bị trước khi nạp nước và chạy thử Tổ máy số 2.

 

Theo kế hoạch, Tổ máy số 2 sẽ nạp nước, hoàn thiện chạy thử và phát điện trong tháng 6/2018. Đây cũng là Tổ máy cuối cùng thuộc Dự án thủy điện Xekaman1 do VIETLAOPOWER đầu tư đi vào vận hành.

Qua đó hoàn thành 02 nhà máy thuộc Dự án thủy điện Xekaman1 gồm Nhà máy thủy điện Xekaman1 có công suất thiết kế 290 MW (Gồm 2 Tổ máy) và Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay có công suất thiết kế 32MW (Gồm 02 Tổ máy và có thể phát công suất đạt 36MW).

Ông Đỗ Đình Hiện – Chủ tịch HĐNT cấp Chủ đầu tư chủ trì cuộc họp

 

Nhà máy thủy điện Xekaman Sanxay nhìn từ hạ lưu

 

Nhà máy thủy điện Xekaman Sanxay nhìn từ thượng lưu

 

Quang Thuật - Phòng QLKTCN VIETLAOPOWER