DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN1 PHÁT ĐIỆN VƯỢT MỐC 2 TỶ KWH

Vào lúc 00 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2018, Dự án thủy điện Xekaman 1 tại Attapeu – nước CHDCND Lào đã phát điện vượt mốc 2 tỷ kWh đạt 2.001.508.100 kWh. Công tác sản xuất điện và vận hành các Nhà máy, hệ thống hồ chứa, tuyến đập, hệ thống truyền tải điện ổn định, an toàn, đảm bảo theo đúng các điều kiện tại Hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Trạm biến áp 230Kv và đường dây truyền tải điện 230Kv từ XEKAMAN1 đi PLEIKU - VIỆT NAM

 

Dự án thủy điện Xekaman1 gồm Nhà máy thủy điện Xekaman1 có công suất thiết kế 290 MW, gồm 2 Tổ máy (mỗi tổ máy có công suất thiết kế là 145MW) và Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay có công suất thiết kế 32MW, gồm 02 Tổ máy (mỗi tổ máy có công suất 16MW. Hai tổ máy này có thể phát công suất đạt 36MW). Trong đó, Tổ máy số 1 NMTĐ Xanxay đã phát điện từ tháng 1/2018, Tổ máy số 2 dự kiến hòa lưới vào tháng 6/2018. Dự án thủy điện Xekaman1 có sản lượng điện bình quân hàng năm là 1.300 triệu kWh.

 

Nhà máy thủy điện XEKAMAN XANXAY

Tính đến ngày 23/5/2018, tổng sản lượng điện của các Nhà máy cũng đạt mốc 477.166.100 kWh trên kế hoạch năm là 1.227.024.300 kWh. Toàn bộ sản lượng điện sản xuất được xuất khẩu về Việt Nam thông qua Hệ thống truyền tải điện 230kV từ Nhà máy thủy điện Xekaman1 đi Trạm biến áp 500kV Pleiku2 – Việt Nam.

 

Phạm Ngọc Dũng