THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Công ty TNHH Điện XEKAMAN 1 đang chuẩn bị tổ chức mua bảo hiểm tài sản cố định - Xe cơ giới năm 2021 với thông tin gói thầu như sau:

1.     Phạm vi mua bảo hiểm: Danh sách và thông tin xe theo Phụ lục 01 đính kèm.

2.     Hình thức: Chào giá cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại Lào.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2021.

4.     Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm.

6.     Thời gian và địa điểm nhận báo giá: Công ty TNHH Điện Xekaman 1, huyện Xanxay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào trước 09h00, ngày 10/05/2021, mail: dienxkm1@gmail.comphongktkhxkm1@gmail.com

 

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH XE THAM GIA BẢO HIỂM

Stt

Số xe

Model

Hãng

Năm mua

Giá mua xe

(USD)

Biển số

Số khung

Số máy

Ghi chú

1

Xe Toyota Landcruise

 

TOYOTA

T7/2015

138.000,00

2345

JTMHV05J104154733

1VD0266277

 

2

Xe ôtô ca 45 chỗ

UNICITY

HUYNDAI

T12/2017

149.000,00

7557

KMJTG18BPHCO25639

D6ABHJ319632

 

3

Xe ôtô ca 45 chỗ

UNICITY

HUYNDAI

T12/2017

149.000,00

7558

KMJTG18BPHCO25638

D6ABHJ319631

 

4

Xe ôtô cứu thương

 

HUYNDAI

T3/2019

49.000,00

6140

KNJWA37KAKV016833

D4CBJ604584

 

5

Xe gắn cẩu tự hành

H0160

HUYNDAI

T10/2018

124.400,00

4697

KMFDA78RPDC072936

D6BRD077310

 

 

PHỤ LỤC 02: YÊU CẦU VỀ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Stt

Nội dung

Yêu cầu

Ghi chú

I

Quyền lợi bảo hiểm Trách nhiệm dân sự

 

 

1

Tổng thiệt hại về người cao nhất/1 lần

≥ 500.000.000 KIP

 

-

Bồi thường cao nhất trong trường hợp

tử vong/người

≥ 50.000.000 KIP

 

 

-

Mức bồi thường cao nhất trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn/người

 

≥ 50.000.000 KIP

 

2

Chi phí y tế cao nhất/người

≥ 3.500.000 KIP

 

-

Chi phí ra viện

≥ 200.000 KIP

 

3

Thiệt hại về vật chất, cao nhất/1 vụ

≥ 50.000.000 KIP

 

II

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cho người lái xe

 

 

III

Bảo hiểm vật chất toàn bộ xe