THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu số IV.2.11: Mua sắm vật tư thay thế Hệ thống phao chắn rác cửa nhận nước - Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số IV.2.11: Mua sắm vật tư thay thế Hệ thống phao chắn rác cửa nhận nước - Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay, cụ thể như sau:

1.     Tên gói thầu: Gói thầu số IV.2.11: Mua sắm vật tư thay thế Hệ thống phao chắn rác cửa nhận nước - Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay.

2.     Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4.     Thời gian phát hành Bản YCBG: Từ 14h00’, ngày 10 tháng 01 năm 2024 đến trước 09h00’, ngày 23 tháng 01 năm 2024.

5.     Thời gian nộp Báo giá: trước 09 giờ 00 phút, ngày 23/01/2024.

6.     Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 23/01/2024.

7.     Thời gian mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 23/01/2024

8.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

9.     Tiến độ thực hiện gói thầu: 90 ngày

10.     Địa điểm phát hành Bản YCBG: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang - SĐT: +84.977059817 hoặc Ông Đỗ Ngọc Văn - SĐT: + 84.345804167.