THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty TNHH Diện Xekaman 3 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống thoát nước Hầm dẫn nước  – Dự án thủy điện Xekaman 3, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu - Cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống thoát nước Hầm dẫn nước  – Dự án thủy điện Xekaman 3.

2. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman3.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00’, ngày 26 tháng 08 năm 2021 đến trước 14h00’, ngày 01 tháng 09 năm 2021.

5. Dự kiến thời điểm đóng thầu: 14h00’, ngày 01 tháng 09 năm 2021.

6. Dự kiến thời gian mở thầu: 14h15’, ngày 01 tháng 09 năm 2021.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Tiến độ thực hiện gói thầu: 30 ngày.

9. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Ông Phạm Minh Quyền, số điện thoại: +84.968758813. Hoặc Ông Lê Hữu Hùng, số điện thoại: + 84.985123924.