THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 tổ chức đấu thầu lần 3, lựa chọn Nhà thầu tham gia thi công sửa chữa Hầm dẫn nước gương hầm 1 đến Gương hầm 7, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu SC.01: Thi công sửa chữa Hầm dẫn nước từ Gương 1 ÷ Gương 7 giai đoạn 1.

2. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman3.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

4. Thời gian phát hành HSMT: Bắt đầu từ 14h00’, ngày 24 tháng 05 năm 2021 đến trước 14h00’, ngày 10 tháng 06 năm 2021.

5. Dự kiến thời gian đóng thầu: 14h00’, ngày 10 tháng 6 năm 2021;

6. Dự kiến thời gian mở thầu: 14h15’, ngày 10 tháng 6 năm 2021;

7. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

8. Tiến độ thực hiện gói thầu: 180 ngày.

9. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: Ông Nguyễn Đức Hiển +84.973388019