THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu Gói thầu IV.2.6: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và mở rộng bảo hiểm các rủi ro đặc biệt năm 2022 (từ 01/12/2021 đến 30/11/2022) cho Nhà máy thủy điện Xekaman 1 và Nhà máy thủy điện Xekaman XanXay - Dự án thủy điện Xekaman 1, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu IV.2.6: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và mở rộng bảo hiểm các rủi ro đặc biệt năm 2022 (từ 01/12/2021 đến 30/11/2022) cho Nhà máy thủy điện Xekaman 1 và Nhà máy thủy điện Xekaman XanXay - Dự án thủy điện Xekaman 1.

2. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi tại nước CHDCND Lào.

4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09h00’, ngày 06 tháng 9 năm 2021 đến trước 09h00’, ngày 04 tháng 10 năm 2021.

5. Dự kiến thời điểm đóng thầu: 09h00’, ngày 04 tháng 10 năm 2021.

6. Dự kiến thời gian mở thầu: 09h30’, ngày 04 tháng 10 năm 2021.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

9. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Người liên hệ:Nguyễn Thị Vân Trang, số điện thoại: +84.977059817. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.