THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Mua sắm vật tư thiết bị bổ sung phục vụ sửa chữa, vận hành (Đợt 02) - Dự án thủy điện Xekaman 1, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Mua sắm vật tư thiết bị bổ sung phục vụ sửa chữa, vận hành (Đợt 02) - Dự án thủy điện Xekaman 1.

2. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 09h00’, ngày 05 tháng 8 năm 2021 đến trước 09h00’, ngày 13 tháng 8 năm 2021.

5. Dự kiến thời điểm đóng thầu: 09h00’, ngày 13 tháng 8 năm 2021.

6. Dự kiến thời gian mở thầu: 09h30’, ngày 13 tháng 8 năm 2021.

7. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

8. Tiến độ thực hiện gói thầu: 60 ngày.

9. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang, số điện thoại: +84.977059817. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.