THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty TNHH Diện Xekaman 3 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Cung cấp, hướng dẫn, giám sát lắp đặt, đưa vào vận hành hệ thống thiết bị đo độ rung độ đảo tổ máy – Dự án thủy điện Xekaman 3, cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 5.2 - Cung cấp, hướng dẫn, giám sát lắp đặt, đưa vào vận hành hệ thống thiết bị đo độ rung độ đảo tổ máy - Dự án thủy điện Xekaman 3.

2. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman3.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00’, ngày 23 tháng 07 năm 2021 đến trước 14h00’, ngày 12 tháng 08 năm 2021.

5. Dự kiến thời điểm đóng thầu: 14h00’, ngày 12 tháng 08 năm 2021.

6. Dự kiến thời gian mở thầu: 14h15’, ngày 12 tháng 08 năm 2021.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Tiến độ thực hiện gói thầu: 120 ngày.

9. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Ông Phạm Minh Quyền, số điện thoại: +84.968758813. Hoặc Ông Lê Hữu Hùng, số điện thoại: + 84.985123924.