Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (XEKAMAN1) chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu III.3.15: Thi công các Mục: Cổng - Nhà bảo vệ Khu quản lý vận hành

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (XEKAMAN1) chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu III.3.15: Thi công các Mục: Cổng - Nhà bảo vệ Khu quản lý vận hành; Mục: Trạm gác nhà máy & Trạm OPY 230kV - Công trình thủy điện Xekaman 1; Mục: Cấp nước Khu Ban C; Mục: Trạm bảo vệ bờ trái; Biển hiệu nhà máy và Cửa buồng phòng (phần còn lại) - Công trình thủy điện Xanxay - Dự án thủy điện Xekaman 1, cụ thể như sau:

1.    Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 1

2.    Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1

3.    Tên gói thầu: Gói thầu III.3.15: Thi công các Mục: Cổng - Nhà bảo vệ Khu quản lý vận hành; Mục: Trạm gác nhà máy & Trạm OPY 230kV - Công trình thủy điện Xekaman 1;

        Mục: Cấp nước Khu Ban C; Mục: Trạm bảo vệ bờ trái; Biển hiệu nhà máy và Cửa buồng phòng (phần còn lại) - Công trình thủy điện Xanxay - Dự án thủy điện Xekaman 1;

4.    Nguồn vốn: Vốn tự có hoặc vay thương mại;

5.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;

6.    Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

7.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng;

8.    Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 29/03/2022 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày  19/04/2022.

9.    Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

10.   Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

        Người liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: +84.345804167. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.

11.  Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2022.

            12.  Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2022.