CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN 3

Đại hội đồng cổ đông ký kết Thỏa thuận cổ đông thành lập Công ty ngày 28 tháng 12 năm 2005 tại thủ đô Viêng-chăn, nước CHDCND Lào.

 

Tên gọi:

-  Tiếng Anh: XEKAMAN 3 POWER COMPANY LIMITED

-  Tiếng Việt: Công ty TNHH điện Xekaman 3

-  Tên viết tắt: XKPC

-  Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0003/TĐ-DN do Bộ Thương mại nước CHDCND Lào cấp ngày 11/01/2006

Vốn điều lệ (VĐL): 70.000.000 USD

Cổ đông sáng lập:

-  Trong giai đoạn xây dựng:

+ Công ty cổ phần điện Việt – Lào (VLPC)     :  100% VĐL

+ Tổng công ty điện lực Lào (EdL)                  :      0% VĐL

-  Trong giai đoạn vận hành:

+ Công ty cổ phần điện Việt – Lào (VLPC)     :  85% VĐL

+ Tổng công ty điện lực Lào (EdL)                  :  15% VĐL

Trụ sở chính: Tầng 6, Vientiane Plaza, đường Sải lôm, bản Hát sa dy Nứa, quận Chăn tha bu ly, thủ đô Viêng chăn, Lào.

- Điện thoại, Fax: 00856.21265395

- Văn phòng đại diện tại Hà Nội: tầng 9, tháp B, Tòa nhà Tập đoàn Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội          

-  Điện thoại, Fax: 

- Văn phòng tại công trường dự án: huyện Đắc-chưng, tỉnh Xê-kông, Lào

Điện thoại:  099.741267, 099.740014, 099.740015                  Fax: 099.741267

Ngành nghề kinh doanh chính:

-  Đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà máy thuỷ điện Xekaman 3 tại nước CHDCND Lào

-  Sản xuất và kinh doanh điện năng

-  Khảo sát, thiết kế, tư vấn, xây dựng và lắp đặt các công trình điện

-  Nhận thầu xây lắp các công trình giao thông, thuỷ lợi, dân dụng, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp