HOÀN THÀNH TRÙNG TU HAI TỔ MÁY NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN 1

Nhằm đảm bảo công tác vận hành ổn định, liên tục của Nhà máy thủy điện Xekaman1. Công ty TNHH Điện Xekaman1 đã thực hiện hoàn tất công tác trung tu, bảo dưỡng định kỳ Tổ máy số 1 (Công suất 145MW) và Tổ máy số 2 (Công suất 145MW) – Nhà máy thủy điện Xekaman1.

 

Tại Việt Nam, việc duy tu, bảo dưỡng thiết bị Nhà máy thường sẽ do các đơn vị chuyên ngành thực hiện. Đối với Nhà máy thủy điện Xekaman1, với đội ngũ kỹ sư, công nhân có tay nghề cao, thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề, đã làm chủ được công nghệ thiết bị Nhà máy, tự thực hiện công tác trung tu, bảo dưỡng các Tổ máy đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật và khuyến cáo của Nhà sản xuất.

 

Việc thực hiện trung tu, bảo dưỡng các Tổ máy được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra và theo hướng dẫn của Nhà cung cấp thiết bị, đảm bảo các Tổ máy vận hành ổn định, liên tục và độ bền của thiết bị.

 

Tính đến thời điểm trung tu, Tổ máy số 1 đã vận hành được 19 tháng (bắt đầu vận hành từ ngày 27/8/2016) và Tổ máy số 2 là 16 tháng (bắt đầu vận hành từ ngày 29/11/2016).

 

Trước đó, vào lúc 00 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2018, Dự án thủy điện Xekaman1 (gồm Nhà máy thủy điện Xekaman1 và Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay) đã phát điện vượt mốc 2 tỷ kWh đạt 2.001.508.000 kWh.

 

Một số hình ảnh quá trình thực hiện trung tu, bảo dưỡng các Tổ máy

 

 

 

 

 

 

 

 

Cù Đình Tọa – Công ty TNHH điện Xekaman 1