Công ty CP điện Việt Lào tham dự hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2016
1.201

Công ty CP điện Việt Lào tham dự hội nghị hợp tác đầu tư...

Ngày 27 tháng 3 năm 2016, Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào được tổ chức tại TP. Đà Nẵng. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc -...

Xem chi tiết
 ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN TỐN DIỆN KIẾN VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TẠI LÀO VỚI TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO VÀ CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
912

ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN TỐN DIỆN KIẾN VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC...

Ngày 30/05/2015 nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam – Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lào, Đồng chí Lê Văn Tốn – Thành viên Hội đồng thành viên...

Xem chi tiết