CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIETLAO POWER GỬI THƯ CHÚC MỪNG NHÂN DỊP KỶ NIỆM 17 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Công ty Cổ phần Điện Việt Lào (Thành lập ngày 12 tháng 3 năm 2003 với tên là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Việt – Lào), Ông Lê Văn Tốn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty gửi thư chúc mừng tới toàn thể Cán bộ, nhân viên Công ty.

Sau đây là nội dung Thư chúc mừng: