HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2019

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần điện Việt Lào, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần điện Việt Lào, Tổ Người đại diện phần vốn Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP; đồng chí Đặng Thị Tuyến - Chánh Văn phòng Tổng công ty Sông Đà - CTCP và các đồng chí đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty.

 

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân cán bộ quản lý năm 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hiện, Bí thư Đảng ủy Công ty thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của BCH Đảng bộ Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Tổ trưởng Tổ Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP thay mặt Tổ Người đại diện phần vốn trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Tổ Người đại diện phần vốn TCT Sông Đà - CTCP tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào.

Theo đó, trong năm 2019, Đảng ủy Công ty, Tổ Người đại diện phần vốn đã hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu công tác đề ra, vai trò lãnh đạo các cấp đã có nhiều đổi mới. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã phối hợp với Tổ Người đại diện phần vốn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã đưa ra nhiều quyết sách, định hướng đổi mới đảm bảo tốt lợi nhuận Công ty; Dự án thủy điện Xekaman 1, Xekaman Xanxay phát điện an toàn, sản lượng điện đạt kế hoạch. Ngoài ra, Công ty đã mở rộng thêm một số dự án đầu tư như: Dự án thủy điện Xekaman 4, Dự án Năng lượng mặt trời…Bên cạnh đó, các dự thảo báo cáo cũng nêu rõ một số vấn đề còn tồn tại cần giải quyết như chưa cơ cấu được nợ, chưa bố trí đủ vốn để sửa chữa dự án thủy điện Xekaman 3.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Hồ Văn Dũng - Quyền Bí thư Đảng ủy BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Tổ Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà - CTCP tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã đạt được trong năm 2019, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm năm 2019 và cũng mong muốn trong năm 2020, Đảng ủy Công ty, Tổ Người đại diện phần vốn sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa để chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020 đề ra.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đ/c Đỗ Đình Hiện - Bí thư Đảng ủy Công ty gửi lời cảm ơn đến những ý kiến chỉ đạo của đ/c Hồ Đình Dũng - Quyền Bí thư BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Sông Đà - CTCP. Đồng thời gửi lời cảm ơn và ghi nhận các đóng góp của các đ/c Ủy viên Ban chấp hành, các đồng chí bí thư đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đã hết sức tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong năm 2019 và đề nghị tất cả các đồng chí tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác năm 2020.

 

PHẠM THỊ ĐÀO - VIETLAOPOWER