HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO BẦU CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

 

 

Ngày 14/6/2019, tại trụ sở Công ty, tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức phiên họp lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại cuộc họp, các Thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Cử - Cử nhân kinh tế, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Phó Chủ tich HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022,

Ông Nguyễn Đức Cử hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khải Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Đây đều là các Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Điện Việt Lào.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện Việt Lào năm 2019, Đại hội đã thông qua phương án kiện toàn nhân sự và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, Ông  Nguyễn Đức Cử đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các Thành viên sau:

  1. Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Đỗ Đình Hiện – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  4. Ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên HĐQT
  5. Ông Vũ Trí Tuệ – Thành viên HĐQT
  6. Ông Bùi Khắc Sơn – Thành viên HĐQT
  7. Ông Phạm Đức Trọng – Thành viên HĐQT

 

Phạm Ngọc Dũng - VIETLAOPOWER