CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN3 TỔ CHỨC HỌP BÀN VỀ TRIỂN KHAI THI CÔNG CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ VĨNH CỬU ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VÀ MÁI ĐÀO THƯỢNG LƯU NHÀ MÁY – CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN XEKAMAN3

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngày 08/11/2018 Công ty TNHH Điện Xekaman3 - Chủ đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 3 đã tổ chức cuộc họp với Tổng thầu Tổng Công ty Sông Đà – CTCP và Đơn vị Tư vấn thiết kế Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà về giám định chất lượng công trình; công tác thiết kế và tiến độ thi công Phương án Xử lý vĩnh cửu đường ống áp lực và mái đào thượng lưu Nhà máy – Công trình thủy điện Xekaman 3. Các Bên đã cùng thảo luận, bàn bạc các giải pháp và đã thống nhất mục tiêu hoàn thành công tác xây dựng để tiến hành nạp nước chạy thử vào 20/5/2020 và phát điện vào 30/6/2020.

Một số hình hảnh tại cuộc họp.

 

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch HĐQT VIETLAOPOWER có ý kiến tại cuộc họp

 

Ông Hồ Văn Dũng Chủ tịch HĐQT Tổng thầu TCT Sông Đà – CTCP phát biểu tại cuộc họp

 

Ông Nguyễn Đức Cử - Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt -

Nhà tài trợ chính phát biểu tại cuộc họp;

 

Nguyễn Quang Thuật -  Phòng QLKTCN VIELAOPOWER