CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO TỔ CHỨC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ VÀ BẦU CHỨC VỤ CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

Ngày 24/7/2019, tại trụ sở Công ty, tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công đoàn Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức phiên họp kiện toàn nhân sự Ban chấp hành và bầu chức danh Chủ tịch Công đoàn Công ty, Nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại cuộc họp, Ban chấp hành đã thống nhất kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Công ty và nhân sự Công đoàn các Công ty con, nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các cá nhân sau:

  1. Đ/c Trần Hải Quang – Ủy viên;
  2. Đ/c Đặng Hoàng Ngọc Quyên – Ủy viên;
  3. Đ/c Đặng Phương Đông – Ủy viên;
  4. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên;
  5. Đ/c Nguyễn Hữu Vĩnh – Ủy viên.

   - Ban chấp hành Công đoàn đã nhất trí bầu Đ/c Đặng Hoàng Ngọc Quyên - Ủy viên BCH, giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2022.

   - Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện Xekaman1 được Ban chấp hành nhất trí bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2022.

   - Đ/c Đặng Phương Đông – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện Xekaman3 được Ban chấp hành nhất trí bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Khóa V, Nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Phạm Ngọc Dũng - VIETLAOPOWER