VIET LAO POWER TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TẠI DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN1 TRƯỚC MÙA MƯA NĂM 2019

Nhằm đảm bảo an toàn đập, hồ chứa, liên hồ chứa theo Bộ chỉ tiêu an toàn đập do Công ty Cổ phần Viện thiết kế, khảo sát và nghiên cứu thủy công Matx-cơ-va (Tư vấn HPI – Cộng hòa Liên bang Nga) lập và tham khảo các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Từ ngày 25 đến ngày 28/6/2019, VIET LAO POWER đã tổ chức Đoàn cán bộ kỹ thuật cùng với chuyên gia của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 – Ông Nguyễn Tài Sơn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn Đập, hồ chứa và các công trình tại Dự án thủy điện Xekaman1 trước mùa mưa năm 2019.

 

Đập và Hồ chứa Công trình thủy điện Xekaman1

 

Đoàn công tác kiểm tra Đập Công trình thủy điện Xekaman1

 

Việc kiểm tra công tác an toàn đập và hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn cho Công trình và khu vực hạ lưu trước mùa mưa năm 2019. Đây là hoạt động kiểm tra định kỳ, thường xuyên theo kế hoạch đã được đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác vận hành, sản xuất, truyền tải điện. Đặc biệt là an toàn trong mùa mưa năm 2019.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá các hạng mục công trình đều đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. Ngoài ra Đoàn công tác cũng kiến nghị Chủ đầu tư – Công ty TNHH Điện Xekaman1 khẩn trương hoàn thành các công việc trước mùa mưa, đảm bảo an toàn cho các công trình, như: Công tác phát quang hành lang tuyến đường dây tải điện, phun vẩy gia cố mái Trạm 230kV mở rộng, khơi thông hệ thống mương, rãnh thoát nước,... Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức phòng, chống lụt bão theo phương án đã được phê duyệt.

Nhà máy thủy điện Xekaman1

 

Đường dây 230kV từ Nhà máy TĐ Xekaman1 đến biên giới Lào – Việt Nam

 

Kiểm tra đường dây 230kV từ Nhà máy TĐ Xekaman1 đến biên giới Lào – Việt Nam

 

Quang Thuật – Phòng QLKTCN VIETLAOPOWER