KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN3

 

 

Để thu xếp vốn cho dự án Thủy điện Xekaman3, ngày 29/10/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Điện Việt Lào, các bên đã thực hiện ký kết Hợp đồng tin dụng để thực hiện đầu tư Dự án thủ điện Xekaman3 giữa Công ty TNHH Điện Xekaman3 với Công ty CP Điện Việt Lào và Công ty TNHH Điện Xekaman1.

Tham dự buổi Lễ ký kết có các Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Trưởng các Phòng chức năng Công ty CP Điện Việt Lào cùng Ban lãnh đạo Công ty TNHH Điện Xekaman1, Công ty TNHH Điện Xekaman3.

 

Ông Hoàng Đình Chinh – Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman3 và Ông Đỗ Đình Hiện – Tổng giám đốc Công ty CP Điện Việt Lào ký kết hợp đồng tín dụng. Theo đó Công ty CP Điện Việt Lào cho Công ty TNHH Điện Xekaman3 vay để trả nợ các ngân hàng

 

Ông Phạm Hoàng Việt – Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman1 và Ông Hoàng Đình Chinh – Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman3 ký kết hợp đồng tín dụng. Theo đó, Công ty TNHH Điện Xekaman1 cho Công ty TNHH Điện Xekaman3 vay để thực hiện xử lý ĐÔAL và mái đào thượng lưu Nhà máy Thủy điện Xekaman3 theo phương án vĩnh cửu.

 

Toàn cảnh buổi Lễ ký kết

 

Phạm Ngọc Dũng - VIETLAOPOWER