HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO BẦU CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

 

 

Ngày 18/6/2020, tại trụ sở Công ty, tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức phiên họp lần thứ XIII, Nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại cuộc họp, các Thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí bầu:

  1. Ông Kim Mạnh Hà – Kỹ sư Thủy điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022,
  2. Ông Bùi Khắc Sơn – Kỹ sư, Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022,

 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022:

  1. Ông Nguyễn Đức Cử – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Kim Mạnh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực
  3. Ông Bùi Khắc Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT
  4. Ông Đỗ Đình Hiện – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  5. Ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT
  6. Ông Vũ Trí Tuệ – Thành viên HĐQT
  7. Ông Phạm Đức Trọng – Thành viên HĐQT

Phạm Ngọc Dũng - VIETLAOPOWER