HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO BẦU CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

 

 

Ngày 26/5/2020, tại trụ sở Công ty, tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức phiên họp lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại cuộc họp, các Thành viên HĐQT đã thảo luận và nhất trí bầu Ông Nguyễn Đức Cử - Cử nhân kinh tế, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022,

Ông Nguyễn Đức Cử hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khải Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn. Đây đều là các Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Điện Việt Lào.

Trước đó, cũng tại phiên họp lần thứ XII, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí việc Ông Lê Văn Tốn – Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Tài chính kế toán thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

 

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2017-2022, gồm các Thành viên sau:

1.     Ông Nguyễn Đức Cử – Chủ tịch HĐQT

2.     Ông Lê Văn Tốn - Thành viên HĐQT

3.     Ông Đỗ Đình Hiện – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

4.     Ông Nguyễn Văn Tùng – Thành viên HĐQT

5.     Ông Vũ Trí Tuệ – Thành viên HĐQT

6.     Ông Bùi Khắc Sơn – Thành viên HĐQT

                 7.     Ông Phạm Đức Trọng – Thành viên HĐQT