HOÀN THÀNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2 DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

 

Tư vấn Norconsult New Zealand báo cáo tại Viêng Chăn - Cục Kinh doanh năng lượng - Bộ năng lượng và mỏ Lào

 

Ngày 18/10/2018, tại Thủ đô Viêng Chăn - Nước CHDCND Lào, Công ty Cổ phần Điện Việt Lào cùng với Công ty TNHH Điện Xekaman3, Công ty cổ phần TVXD Điện 1 đã tham dự cuộc họp để nghe báo cáo về thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 do Tư vấn Norconsult New Zealand báo cáo Cục Kinh doạn năng lượng - Bộ năng lượng và mỏ Lào. Tại buổi làm việc Cục Kinh doạn năng lượng - Bộ năng lượng và mỏ Lào đã chấp thuận Thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 - Xử lý đường ống áp lực và mái đào thượng lưu nhà máy - Dự án thủy điện Xekaman3, và sớm có báo cáo Chính phủ Lào ra quyết định, dự kiến vào tháng 12/2018.

Sự kiện này đánh dấu một mốc rất quan trọng trong công tác nghiên cứu từ biến mái dốc nói riêng và kỹ thuật khắc phục sự cố thiết kế thủy điện của Việt Nam nói chung. Sau 4 năm 6 tháng kể từ ngày 31/3/2014, sau bao nỗ lực của tập thể gồm Tư vấn thiết kế, Nhà đầu tư VIETLAOPOWER, Chủ đầu tư XEKAMAN3 cùng các Đơn vị Tư vấn khảo sát, Tư vấn thẩm tra đã hoàn thành quá trình nghiên cứu thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 – Xử lý đường ống áp lực và mái đào thượng lưu nhà máy – Dự án thủy điện Xekaman 3.

 

VIETLAOPOWER chụp ảnh lưu niệm với Tư vấn Xây dựng Điện 1 và Tư vấn Norconsult tại Cục Kinh doanh năng lượng - Bộ năng lượng và mỏ Lào

 

Trước đó ngày 15/10/2018, tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Tư vấn thẩm tra Viện thiết kế thủy công Mat-xco-va đã đồng ý với phương pháp, kết quả nghiên cứu trong Hồ sơ thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 do Công ty cổ phần TVXD Điện 1 xuất bản tháng 7 năm 2018.

 

 

Tư vấn thẩm tra Viện thiết kế thủy công Mat-xco-va họp với Tư vấn thiết kế Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tại VIETLAOPOWER

 

Thiết kế kỹ thuật Giai đoạn 2 - Xử lý đường ống áp lực và mái đào thượng lưu nhà máy – Dự án thủy điện Xekaman3 là đồ án thiết kế rất phức tạp, đòi hỏi sự nghiên cứu và cộng tác của rất nhiều đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra và thi công hàng đầu trong nước và thế giới như:

- Công ty cổ phần TVXD Điện 1: Tư vấn thiết kế;

- Công ty TNHH Terravox toàn cầu - Liên bang Nga: Đơn vị khảo sát địa chất dùng phương pháp vi địa chấn để khảo sát địa chất mái đào nhà máy thủy điện Xekaman3;

- Viện thiết kế thủy công Mat-xco-va - Liên bang Nga: Tư vấn thẩm tra do Chính phủ Việt Nam chỉ định;

- Công ty TNHH Norconsult New Zealand - Nauy: Tư vấn độc lập thẩm tra thiết kế cho Chính phủ Lào;

- Công ty cổ phần SBTech: Đơn vị thi công xử lý hầm dẫn nước bằng vật liệu Carbon;

- Viện thiết kế thủy công Ucraina: Tư vấn giám định Dự án thủy điện Xekaman3;

- Công ty TNHH Andritz Hydro - Cộng hòa Áo : Đơn vị cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra, sửa chữa thiết bị.

Thiết kế kỹ thuật Giai đoạn 2 - Xử lý đường ống áp lực và mái đào thượng lưu nhà máy - Dự án thủy điện Xekaman 3 hoàn thành theo tiêu chuẩn EU, G7 và các giải pháp quốc tế do các Tư vấn hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực thủy điện tham gia sẽ đánh dấu một mốc rất quan trọng, có ý nghĩa lịch sử về kỹ thuật xây dựng thủy điện tại Việt Nam và Lào.

 

Nguyễn Quang Thuật - PHÒNG QLKTCN VIETLAOPOWER