CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO

Ngày 29/4//2020, Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Công ty cổ phần Điện Việt Lào.

Theo đó, trên cơ sở Đơn đề nghị cấp chứng nhận bảo hộ của Công ty Cổ phần Điện Việt Lào ngày 12/7/2017, sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, tại Quyết định số 29362/QĐ-SHTT ngày 29/4/2020, Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 34926, cụ thể như sau:

 

Mẫu nhãn hiệu:

 

 

Màu sắc nhãn hiệu:        Xanh nước biển, vàng, trắng

Loại nhãn hiệu:              Thông thường

Nội dung khác:               Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể

Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:

Nhóm 36:                         Dịch vụ đầu tư xây dựng các dự án thủy điện, các công trình đường dây, trạm biến thế điện trong ngoài nước

Nhóm 37:                         Dịch vụ xây lắp các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng, bưu điện, sân bay, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; xây dựng, lắp đặt các công trình điện.

Nhóm 40:                        Dịch vụ sản xuất điện

Nhóm 42:                        Tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình điện

Nhóm 43:                        Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống

 

Trước đó, tại phiên họp thường niên năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã thông qua việc thay đổi và sử dụng Lô gô mới của Công ty.