CÔNG TY CP ĐIỆN VIỆT LÀO GHI NHẬN NHỮNG ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN1 VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN XANXAY

 

 

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, trong không khí tưng bừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức buổi lễ vinh danh các tập thể, cá nhân đã có đóng góp đối với công tác xây dựng và hoàn thành Nhà máy thủy điện Xekaman1và Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay. Tại buổi Lễ, Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Điện Xekaman1 đã tặng quà lưu niệm, ghi nhận những đóng góp của ông Phạm Minh Quyền - Nguyên Giám đốc Ban điều hành Tổng thầu DATĐ Xekaman 1.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban điều hành, ông Phạm Minh Quyền là Phó Giám đốc Ban điều hành phụ trách công tác thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện tại Dự án thủy điện Xekaman1 của Tổng thầu EPC - DATĐ Xekaman1.

 

 

Trước đó, ngày 05 tháng 01 năm 2019, Công ty Cổ phần Điện Việt Lào đã vinh danh những đóng góp của ông Nguyễn Xuân Hiến – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Điện Việt Lào, Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman1 về nghỉ chế độ hưu trí.

 

 

Ngày 29  tháng 10 năm 2018, Công ty Cổ phần Điện Việt Lào đã vinh danh những đóng góp của ông Đinh Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman1.

 

 

Nguyễn Quang Thuật - P.QLKTCN VIETLAOPOWER