CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO TỔ CHỨC HỌP BÀN VỀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG HẦM CHÍNH PHƯƠNG ÁN VĨNH CỬU XỬ LÝ ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC – CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN XEKAMAN3

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Nhà đầu tư Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức cuộc họp với Nhà thầu thi công Tổng công ty Sông Đà – CTCP, Nhà thầu thiết kế Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1, Nhà thầu phụ Công ty CP Sông Đà 10 và Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện Xekaman3 để Bàn về biện pháp tổ chức và Tiến độ thi công Hầm chính Phương án vĩnh cửu Xử lý đường ống áp lực – Công trình thủy điện Xekaman3.

Trên cơ sở Đồ án thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 đã được Tư vấn thẩm tra chấp thuận, các bên đã cùng thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cũng như các đề xuất, kiến nghị để đảm bảo mục tiêu tiến độ phát điện vào 30/6/2020.

 

Một số hình hảnh tại cuộc họp.

 

 

 

 

Phạm Ngọc Dũng - VIETLAOPOWER