Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

Trích yếu: Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển này được áp dụng cho gói thầu xây lắp theo quy định tại chương III Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế

Ngày ban hành: 05/09/2009

Loại tệp: .pdf

Kích cỡ: 950.58 KB

Tải về:

Lượt xem: 1.247

Nội dung:

STT Tiêu đề Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Lượt xem Loại tệp Tải về
1Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ thầu1121 /2008/QĐ-BKHMẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu này áp dụng cho việc lập... 03/09/20081.008.doc
2Mẫu hồ sơ mời mua sắm hàng hóa1118 /2008/QĐ-BKHMẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng... 03/09/2008781.doc
3Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu419/2008/QĐ-BKHMẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu này áp dụng cho việc lập... 07/04/2008991.pdf
4Thông tư Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng06/2007/TT-BXDCăn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng,... 25/07/20071.323.doc
5Nghị định của chính phủ số 09/2009/NĐ-CP09/2009/NĐ-CPNghị định của chính phủ số 09/2009/NĐ-CP Nghày 05 Tháng 02 Năm 2009 ban hành... 02/05/20091.048.doc
6Thông tư hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu02/2009/TT-BKHCăn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ... 17/02/20091.472.doc
7Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp937_2008_QĐ-BKHMẫu hồ sơ mời sơ tuyển này được áp dụng cho gói thầu xây lắp... 05/09/20091.248.pdf