THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu số 03.22: Mua sắm vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ phục vụ vận hành, sửa chữa năm 2022.

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03.22: Mua sắm vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ phục vụ vận hành, sửa chữa năm 2022, cụ thể như sau:

1.     Tên gói thầu: Gói thầu số 03.22: Mua sắm vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ phục vụ vận hành, sửa chữa năm 2022.

2.     Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4.     Thời gian phát hành HSYCBG: Từ 08h00’, ngày 10 tháng 12 năm 2021 đến trước 09h00’, ngày 20 tháng 12 năm 2021.

5.     Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 20/12/2021.

6.     Thời gian mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 20/12/2021.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

8.     Tiến độ thực hiện gói thầu: 45 ngày.

9.     Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang, số điện thoại: +84.977059817. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.