THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu IV.2.7: Mua sắm và lắp đặt Chống sét van đường dây tại vị trí 165, 168 và Hệ thống phân tán sét cho các vị trí 100, 173,179 - Đường dây 230kV - Dự án thủy điện Xekaman 1

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (XEKAMAN1) chuẩn bị tổ chức đấu thầu Gói thầu IV.2.7: Mua sắm và lắp đặt Chống sét van đường dây tại vị trí  165, 168 và Hệ thống phân tán sét cho các vị trí 100, 173,179 - Đường dây 230kV - Dự án thủy điện Xekaman 1, với các nội dung sau:

1.     Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 1

2.     Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1

3.     Tên gói thầu: Gói thầu IV.2.7: Mua sắm và lắp đặt Chống sét van đường dây tại vị trí  165, 168 và Hệ thống phân tán sét cho các vị trí 100, 173,179 - Đường dây 230kV - Dự án thủy điện Xekaman 1;

4.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện;

5.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

6.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

7.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày;

8.     Đơn giá chào thầu: Bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa, chi phí lắp đặt; Chi phí vận chuyển đến kho Bên mua; Chi phí bốc xếp hàng hóa; Thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành (nhưng Không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ và thuế VAT tại Lào) - Vì XEKAMAN1 được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, phí khi mua sắm tại Lào cũng như nhập khẩu ở nước ngoài theo Văn bản số 4738/CT ngày 26/11/2021 của Cục thuế Bộ Tài Chính nước CHDCND Lào về việc Đề nghị xin miễn thuế liên quan đến mua hàng hóa dịch vụ của XEKAMAN1 và Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 032/UBTVQH ngày 22/5/2012 về thông qua, chứng nhận và miễn trừ một số điều khoản của Luật có liên quan đến dự án thủy điện Xekaman 1).

9.     Thời gian phát hành HSMT (gia hạn): Từ  9 giờ 00 phút, ngày 08/02/2022 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 15/03/2022.

10.   Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

11.   Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

        Người liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: +84.345804167. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.

12.   Thời điểm đóng thầu (gia hạn): 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2022.

Thời điểm mở thầu (gia hạn): 9 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2022.