THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu III.3.14: Xử lý lâu dài khu vực mái Trạm OPY 115kV - Công trình thuỷ điện Xekaman Xanxay

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (XEKAMAN1) chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu III.3.14: Xử lý lâu dài khu vực mái Trạm OPY 115kV - Công trình thuỷ điện Xekaman Xanxay, cụ thể như sau:

1.    Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 1

2.    Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1

3.    Tên gói thầu: Gói thầu III.3.14: Xử lý lâu dài khu vực mái Trạm OPY 115kV - Công trình thuỷ điện Xekaman Xanxay;

4.    Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện;

5.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;

6.    Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng;

8.    Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 02/03/2022 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 01/04/2022.

9.    Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

10.  Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

       Người liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: +84.345804167. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.

11.  Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2022.

            12. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2022.