THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt trong giai đoạn vận hành thời hạn 01 năm. (từ 01/5/2023 đến 30/4/2024) cho Nhà máy thủy điện Xekaman 3;

Tên bên mời thầu: Công ty TNHH điện Xekaman 3.

1. Tên gói thầu: Gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt trong giai đoạn vận hành thời hạn 01 năm. (từ 01/5/2023 đến 30/4/2024) cho Nhà máy thủy điện Xekaman 3;

- Loại gói thầu: Dịch vụ.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua Bảo hiểm mọi rủi ro cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt trong giai đoạn vận hành thời hạn 01 năm. (từ 01/5/2023 đến 30/4/2024) cho Nhà máy thủy điện Xekaman 3;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: (01 năm) từ ngày 01/5/2023 đến 30/4/2024

2. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman3.

3. Nguồn vốn: thuộc chi phí vận hành, sản xuất kinh doanh năm 2023, năm 2024;

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi tại Lào và Việt Nam.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 15h00’, ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến trước 15h00’, ngày 27 tháng 3 năm 2023.

7. Địa điểm phát hành HSMT:

- Đối với các nhà thầu mua Hồ sơ là Nhà thầu tại Việt Nam: Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. Liên hệ : Ông Lê Tuấn Dương, số điện thoại: (+84) 0986 997 775.

- Trường hợp Nhà thầu tại Lào: Phát hành Hồ sơ mời thầu bản scand theo địa chỉ mail tới Nhà thầu. Bản gốc sẽ gửi Nhà thầu sau, Thông tin liên hệ Nhà thầu gửi mail theo địa chỉ:

Ông  Kim Thiên Tuế – Chức vụ: P. Phòng kinh tế - VTTB

Điện thoại            (0084) 983348899     Mail                  thientue77@gmail.com

8. Địa điểm nhận HSDT:

- Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội chậm nhất trước 14h00’ ngày 25 tháng 3 năm 2023, người nhận: Ông Lê Tuấn Dương, số điện thoại: (+84) 0986 997 775.

- Văn phòng đại diện tại Viêng Chăn: Tầng 6 - Tòa nhà Vientane Plaza, Đường Sailom- Quận Chanthabouly - Thủ đô Viêng Chăn - CHDCND Lào; Ông Đinh Ngọc Diệp – ĐT: +856 20 92969 999

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.

10. Bảo đảm dự thầu:  3.000 USD ( Ba nghìn Đô la mỹ )

11. Đóng thầu: vào 14h00’, ngày 27 tháng 3 năm 2023.

12. Mở thầu: vào 14h15’, ngày 27 tháng 3 năm 2023, tại Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.