THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu 02.22: Mua sắm Thiết bị dự phòng phần điện phục vụ sửa chữa năm 2022.

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu 02.22: Mua sắm Thiết bị dự phòng phần điện phục vụ sửa chữa năm 2022, cụ thể như sau:

1.     Tên gói thầu: Gói thầu 02.22: Mua sắm Thiết bị dự phòng phần điện phục vụ sửa chữa năm 2022.

2.     Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4.     Thời gian phát hành HSYC: Từ 08h00’, ngày 10 tháng 12 năm 2021 đến trước 14h30’, ngày 24 tháng 12 năm 2021.

5.     Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 24/12/2021.

6.     Thời gian mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 24/12/2021.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

8.     Tiến độ thực hiện gói thầu: 04 tháng gồm 03 đợt:

  • Đợt 1: 45 ngày
  • Đợt 2: 02 tháng
  • Đợt 3: 04 tháng.

9.       Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang, số điện thoại: +84.977059817. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.