CHÍNH PHỦ LÀO TRAO CHỨNG NHẬN NGÀY VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI (COD) CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN XEKAMAN1

 

 

Ngày 28/10/2019, tại trụ sở Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào, Đại diện Chính phủ Lào là Cục Kinh doanh Năng lượng - Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đã tổ chức buổi Lễ trao Giấy chứng nhận Ngày vận hành thương mại (COD) Dự án thủy điện Xekaman1 cho Công ty TNHH Điện Xekman1.

 

Đại diện cho Chính phủ Lào trao Chứng nhận Ngày vận hành thương mại của Dự án thủy điện Xekaman1 cho Ông Phạm Hoàng Việt - Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman1 

 

Lãnh đạo VIETLAO POWER và XEKAMAN1 cùng chụp ảnh lưu niệm.

 

 

Phạm Ngọc Dũng - VIETLAOPOWER