CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN3 KÝ THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG THI CÔNG TIẾP THEO ĐẾN 30/4/2019 CÁC HẠNG MỤC XỬ LÝ ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC VÀ MÁI ĐÀO THƯỢNG LƯU NHÀ MÁY THEO PHƯƠNG ÁN VĨNH CỬU CỦA DATĐ XEKAMAN3

 

 

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Dự án thủy điện Xekaman3 thuộc địa phận huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào. Công ty TNHH Điện Xekaman3 và Nhà thầu Tổng công ty Sông Đà – CTCP đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp đồng thi công tiếp theo đến 30/4/2019 các hạng mục xử lý Đường ống áp lực và Mái đào thượng lưu Nhà máy theo Phương án vĩnh cửu của Dự án thủy điện Xekaman3. Theo đó, Thỏa thuận Hợp đồng thi công được ký kết có giá trị là 8.730.514 Đô la Mỹ.

 

Ông Trần Văn Tuấn – Tổng giám đốc TCT Sông Đà và Ông Trương Lê Hoài Bảo – Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman3 ký kết Thỏa thuận hợp đồng

 

Ngay sau khi Thỏa thuận Hợp đồng thi công được ký kết, các bên gồm Chủ đầu tư – Công ty TNHH Điện Xekaman3, Nhà thầu – Tổng công Sông Đà và Đơn vị thi công – Công ty CP Sông Đà 10 đã cùng ký kết Thỏa thuận tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công trình đến khi hoàn thành nạp nước vào 20/5/2020 và phát điện vào 30/6/2020.

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Điện Việt Lào cùng

Ông Đỗ Đình Hiện - Tổng giám đốc Công ty chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp đồng và Thỏa thuận tiến độ thi công.

 

Đại biểu tham dự Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp đồng thi công và Thỏa thuận tiến độ.

 

Lãnh đạo Công ty CP Điện Việt Lào, Lãnh đạo Tổng công ty Sông Đà – CTCP, Lãnh đạo Công ty TNHH Điện Xekaman3

và Lãnh đạo Công ty CP Sông Đà 10 chụp ảnh lưu niệm tại Dự án thủy điện Xekaman3.

Phạm Ngọc Dũng - CVP VIETLAOPOWER